Intresseanmälan

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = obligatorisk uppgift

Uthyrningspolicy

  • Sökanden måste ha fyllt 18 år
  • Sökanden måste ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Sökanden får inte ha några betalningsanmärkningar
  • Sökande skall ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne
  • Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten


Observera att: varje lägenhet visas för flera sökande samt att intresseanmälan måste förnyas var 6:e månad


De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.


Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Beddingebo AB. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av personuppgifter som behandlas.


Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks