Våra fastigheter

Våra fastigheter

_______________________________________

Blodriskavägen, Beddingestrand

 

Här finns sex tvåor och treor om 60 respektive 80 m2 i ett plan. Alla lägenheter har stora och uppvuxna trädgårdar med uteplats i skyddat läge. Utvändigt trädgårdsförråd ingår.

_______________________________________

Smörblommevägen, Beddingestrand

 

Nära badstranden har vi sju treor i 1.5 plan om 90 m2. Alla lägenheter har egen trädgård i varierande storlek samt uteplats i skyddat läge åt söder. Kallförråd och parkeringsplats ingår.

 

_______________________________________

Sånggatan,

Svarte

 

Här på kanonläge nära badstrand och pågatågsstation har vi sex ettor på 50 m2 i ett plan samt sex fyror på 94 m2 i 1,5 plan. Samtliga lägenheter har egen uteplats åt söder/väster. P-plats ingår samt kallförråd (enbart för fyrorna).