Intresseanmälan

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = obligatorisk uppgift

Uthyrningspolicy

  • Sökanden måste ha fyllt 18 år
  • Sökanden måste ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Sökanden får inte ha några betalningsanmärkningar
  • Sökande skall ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne
  • Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten

 

Observera att

  • Varje lägenhet visas för flera sökande
  • Intresseanmälan måste förnyas var 6:e månad